Edit

smaggoo.jpg (37497 bytes)

Band:Edit, F.d Maggoo.
Plats: Bråt, Borås
Utrustning: Minolta 7000i
Film: T-max 400